FÖRELÄSNING

Genero Solution

Genom frukostseminarier med föreläsning och mingel i Stockholm, Göteborg och Malmö ökade synligheten och uppmärksamheten bland dagligvaruhandelns leverantörer – vilket var Generos primära mål med samarbetet med Hakon Media Content. Seminarierna var välbesökta och gav bolaget nya kontakter samt en chans att vårda befintliga affärsrelationer.