PRINT

Elon

Elektronikkedjan Elons varumärke är starkt förankrat hos konsumenterna som vitvarukedja men säljer i dag även kök, belysning, hushållsapparater, personvård och smarta hem-produkter. I deras nya strategi delar de upp butikerna i rum för att koppla de olika varukategorierna till vardagsrummet, köket, städskrubben och så vidare. För att lyfta fram bolagets nya profil, och för att stärka sammanhållningen i kedjan, skapades en flersidig bilaga i Market Magasin som dessutom skickades ut till samtliga Elon-butiker. Mottagandet har varit positivt, och har påverkat flera butiker till att omprofilera.