LJUD

ConTra

I den pågående serien ”Ledarpodden” på market.se pratar Talent Management- och konsultföretaget ConTra om företagsledning, ledarskap, sälj- och teamutveckling. ConTras önskan var att öka kännedomen om deras verksamhet bland handelns beslutsfattare – vilket resulterade i en serie native-podcasts som tagits emot väl.