Rörligt innehåll

ConTra

ConTra är ett konsultföretag inom företagsledning, ledarskap, sälj- och teamutveckling. Bland kunderna finns Elon Group, Intersport och Lekia. ConTra vill öka kännedomen om bolaget bland handelns beslutsfattare. Detta görs med en serie native-podcasts som går under namnet Ledarpodden och native-artiklar på Market.se. Uppmärksamheten blev hög från start. Det första avsnittet av ledarpodden är det mest klickade och nedladdade av samtliga native-poddar på Market.se och fullt i nivå med Markets reguljära podcast. Positionen har också stärkts med en film för ConTra.